7 boskich centr – jedna ja – energia i trauma – Poglądowy