Nagranie 19-03-2024 Czakra sakralna i splotu słonecznego + prezentacja