Właściwe i niewłaściwe wykorzystanie energetyczne. – dochodzimy do równowagi + ćwiczenia komunikacyjne w treści.