Omówienie zadania numer 3 – obserwacja agni – nagranie