Praktyka Dharany i Dhyany, skupiająca umysł i rozwijająca zdolność skoncentrowanej medytacji.