Inspiracje z tradycji wedyjskiej, aby pogłębić doświadczenie duchowe.