Dosza Pitta – umysł i emocje (film w poprzedniej lekcji)