Otulam siebie w 7 krokach, czyli umowa z samą sobą