Głębsze zrozumienie tego, co stanowi Karmę – jakie działania, myśli i emocje wpływają na jej kształtowanie, choroby karmiczne